Aktuellt >>

Aktuellt ligger nere åtminstone tills webmaster hunnit lägga över hemsidan på ny plattform. Hänvisar till Facebook och gruppen Näs socken, Gotland.

Hurvida nedan gäller vet jag inte.

Pingis i bygdegården onsdagar kl 19.30.

Farmarlunch hos Vivianne onsdagar kl. 12. Anmälan 489025.

Vill du väva i bygdegården? Kontakta Mona 0736-107198.

Just nu se Havdhems hembygds-
förening.>>

Bli medlem i Näs bygdegårdsförening.
Läs mer >>

 

Välkommen till Näs socken på södra Gotland
Grundårdens fiskeläge

Grundården eller ”Grunnar” ligger i norra Näs, på en smal udde som sticker rakt västerut i havet.
Vid klart väder kan man från bryggan se Hoburgen i söder och Karlsöarna i norr (nnw).
”Grunnar” är ett av våra yngre fiskelägen.
Det var på trettiotalet som några fiskare flyttade sina båtar hit från Graunveiki ( Nisseviken) som ligger en kilometer nordost om Grundården.
Fiskeläget ligger på samfälld mark tillhörig Ogges tomt. Varje gård som är delägare har olika lotter för grustäkt. Vid laga skifte på 1880-talet var tanken att gruset skulle användas bl. a. till underhåll av vägar.

Den första bryggan var inte så stor, utan det var först på 60-talet som man beslutade sig för att reparera och förbättra den.
Den 4 augusti 1964 hölls ett möte för att bilda Grundårdens hamnförening. Då höll bryggan på att rasa ihop enligt protokollet.
Inbjuden var kommunalkamrer Villy Persson. Aktiva medlemmar i föreningens begynnelse var bl.a. Sven Pettersson, ordf, Henrik Ockander, Elis Mattsson, John Ekedahl, Bengt Ekedahl, Hilding Jakobsson (Sigsarve), Sven Olsson och Harry Södergren.
En arbetsbeskrivning och ett kostnadsförslag utarbetades av Birger Olsson. Man började gjuta bryggan, och till detta fick man ett kommunalt bidrag om 10.000 kr från dåvarande Havdhems kommun.
Året därpå fortsatte arbetet. Ett kommunalt bidrag om 15.000 kr beviljades. Föreningsmedlemmarna samt Egon Grönlunds byggnadsfirma fortsatte med gjutningen av bryggan. Ett bidrag på 5000 kr beviljades för färdigställandet.

Efter årsmötesförhandlingarna på 60-talet infann sig enligt protokollet ”göken”, d.v.s. samvaron fortsatte under friare former med glada historier och berättelser.

1975 sattes stängsel upp runt fiskeläget. Nu var det dags igen för reparation av bryggan. Denna gång var det styrelsen som fick uppdraget. Även en brunn och ett dass fanns nu på platsen.
Ett inseglingslyse skulle sättas upp på bryggan, men det var vissa svårigheter med själva ljuskällan. Det finns fortfarande ingen elektricitet här.

1979 var alla båtplatser upptagna, varför man utökade hamnen med platser utmed andra sidan inloppet.
1981 rensades och fördjupades hamnen.
1991 överlämnades ordförandeklubban av Johan Hallin till Erik Stenström.
I början på 90-talet iordningställdes den lilla bryggan. Man fick dock anpassa arbetet till det svanpar som häckade där.
Svanarna har under senare år flyttat ut på ”Grunnände”, och verkar trivas där istället.
I början på det nya millenniet byggdes ett nytt dass, och längs vägen ut mot Grunnar har stenvastarna restaurerats av ett arbetslag.

Ingen yrkesfiskare har idag sin båt här, men många småbåtsägare fortsätter att hålla fiskeläget vid liv.

Om du vill hyra båtplats eller bli medlem i hamnföreningen - kontakta kassören Sylve Ekedahl tfn 48 13 72.

Text Anette Engberg - Ekedahl

Upp

Tillbaka till Föreningar

Startsida
Fibergruppen
Boende
Förtäring
Hantverk
Bad
Gårdsbutiker
Mataffärer
Att göra
Natur
Karta
Geografi
Vindkraft
Kyrkan mm
Kultur
Fiskelägen mm
Gårdar, platser
Föreningar
Företag
Länkar
Samhälls-
service
Redaktion
Webbmaster
©nas.nu
Uppdaterad 10/7-18